Kurs i matematikës
223

Përmbajtja

Organizoj kurse individuale dhe grupore për nxënësit e shkollës fillore nga lënda e matematikês dhe për nxënësit e të gjitha niveleve nga lênda e Informatikës. Kurset i mbajme në lokalet tona te banesat e reja të Tregëtisë rruga për Zllatar. Ose edhe tek shtëpitë apo banesat tuaja. Poashtu kursi mund të organizohet edhe në qytetin e Gjilanit.Çmimi 5€ për 1 orë mësimore.