Ofroj pune / Financa - shites Ambulantiv
1464

Përmbajtja

NTP "KORABI"ofronpune per dypunetore meshkuj.

- Shites Ambulantiv

* Duhet te jete komunikativ
* Te planifikon, zhvillon dhe zbaton aktivitetet e shitjes
* Vendos kontakte me kliente te rinj dhe miremban kontaktet me klientet ekzistues.
* Te jete përgjegjës për rezultatet e biznesit
* Te qëndron i informuar në zhvillimin e tregut

- Faturist/Financier

* Punetori duhet te kete njohuri ne perdorimin e programit kompjuterik: Expert
* Te jete i sakte ne pune,
* Te jete fleksibil dhe i afte per punen nen presion.
* Te jete i besueshem dhe te kete etike ne pune.

AdresA: Çagllavicë / Prishtineeamil
email: [email protected]