Ofroje pune per Menaxhere - Asistente (f)
2468

Përmbajtja

"Prishtina INC" ofron pune per:

1 Menaxhere dhe 2 Asistente (F)

- Detyrat dhe përgjegjësitë:

* Menaxhoj me efikasitet procesin e punës në yzre

* Menaxhoj të gjitha proceset operative të zyres

* Menaxhoj dhe motivon stafin në arritjen e planeve dhe objektivave të caktuara,

* Përcaktimi i aktiviteteve mujore dhe përcjellja e aplikimit të tyre në mënyrë efikase,

* Mbikëqyrë dhe mbanë përgjegjësi për procesin e aplikimit të dukjes vizuale të zyres

* Raporton sipas kërkesës, në baza ditore, mujore dhe vjetore, etj.

- Kualifikimet e kërkuara dhe kriteret:

* Aftësi të shkëlqyera komunikimi, fleksibilitet dhe punë e shkëlqyer në grup,

* Aftësi udhëheqëse dhe interpersonale,

* Aftësi të shkëlqyera planifikuese dhe monitoruese,

* Aftësi të menagjimit të punës nën presion të kohës,

* Të jetë energjik, të ketë iniciativë dhe kreativitet,
Kandidatet duhet ta dergojnë CV ne email zyrtar, prishtinainc@gmail.com

Adresa: Buleverda Nene Tereza 16. nr.46 ne Prishtine.