STUDIME NE AUSTRI
1136

Përmbajtja

NËSE DËSHIRONI TË STUDIONI NË UNIVERSITETIN E VJENËS NË AUSTRI ,
TI VAZHDONI STUDIMET
RREGULLOJMË TË GJITHA DOKUMENTET PËR REGJISTRIMIN E STUDIMEVE NË UNIVERSITETIN E VJENËS
PËRKTHIMIN E DOKUMENTEVE NË GJUHË GJERMANE
KËRKESËN ONLINE NË UNIVERSITETIN E VJENËS
DËRGIMIN E DOKUMENTEVE DERI NË MARRJEN E VENDIMIT POSITIV NGA UNIVERISTETI I VJENËS
GJENDEMI : QT.LESNA Rr. Eqrem Qabej , Lok 75, 10000 PRISHTINË (mbrapa NLB-Bankës )