PËRKTHYES GJYQËSOR: ANGLISHT, GJERMANISHT, ARABISHT DHE ANASJELLTAS
1527

Përmbajtja

PËRKTHYES GJYQËSOR: ANGLISHT, GJERMANISHT, ARABISHT DHE ANASJELLTAS
Përkthej të gjitha llojet e dokumenteve nga gjuha shqipe në gjuhët e lartpërmendura dhe anasjelltas dhe prej një gjuhe të huaj (të lartpërmendura) në gjuhë tjetër anasjelltas. Çmimi i përkthimit për një faqe është i volitshëm.
Afrim Emini, Adresa: Rr.Murat Mehmeti nr.11 lagjja Tophane Prishtine