Shërbime terapeutike për fëmijë me vonesa në zhvillim
646

Përmbajtja

Ofroj seanca terapeutike për fëmijët me vonesa ose ngecje në zhvillim, dhe për fëmijë me simptoma autizmi.
Trajtimi bëhet përmes ABA therapy (Analiza e aplikuar e sjelljes).
Për orarin, çmimin dhe detaje të tjera të punës, lajmërohuni në telefon dhe diskutojmë më saktësisht.
Oferta vlenë për personat që banojnë në Fushëkosovë ose Prishtinë.