Akademia Ora
Kontaktoni Tani
Akademia Ora

Akademia Ora

Interesi Juaj

Akademia e fëmijëve "Ora" është institucion parashkollor që ka të përfshirë çerdhen dhe kopshtin e fëmijëve. “ORA” ofron një mjedis unik të të mësuarit, ku secili fëmijë ka mundësi të luajë, të hulumtojë, të krijojë dhe t’i provojë idetë e tij për botën dhe atë që e rrethon . Programi i punës edukativo-arsimore realizohet në bazë të programeve edukativo-arsimore mbi edukimin parashkollor lëshuar nga MASHT-i Kurrikula për edukim parashkollor (3-6) e cila ka hyrë në fuqi të zbatimit nga viti shkollor 2006/2007. Parimet themelore të punës me fëmijët janë: Loja, puna dhe aktivitetet edukative të cilat realizohen në këto fusha të aktiviteteve: Edukimi fizik dhe shëndeti Gjuha amtare Edukimi artistik Matematika Njohja e vetës dhe e botës.