KUJTESA

Ofroj pune

Dërguesi i shpalljës

Mishtore Meli ofron pune per dy punetor ne mishtore: Mishtore Meli e cila mirret me shitjen dhe përpunimin e mishit dhe produkteve të freskëta të mishit shpallë 2 pozita të lira për punëtorë në mishtore....

Na vjen keq por nuk është gjetur asnjë shpallje.