Sherbime te Kontabilitetit
285

Përmbajtja

SMART Accounting Group SHPK kryen keto sherbime profesionale, Kontabilitetin për biznese të vogla dhe të mëdha dhe kryejme te gjitha punet tjera llogaritare ne pajtim me standardet relevante teknike dhe profesionale dhe ligjet ne fuqi. Perpilojme kontrata të Punës, regjistrimin/shuarjen e bizneseve, japim keshilla tatimore dhe biznesore etj. Përfaqësimin e biznesit dhe kryerjen e të gjitha punëve Komunale, ne ATK, ARBK, dhe në organe tjera për kontroll. Qasja jone ndaj punes profesionale, mbeshtetet ne ndershmeri, besueshmeri, profesionalizem dhe bashkepunim afatgjate me klientet tane. Adresa ne Prishtine, info 044952017.