Shpalljet e fundit 2299 Rendit sipas:Datës Çmimit
Shifra: 123662  Data:    Vendi:  Prishtinë
Emri:Rexhep Bytyqi
Adresa:F.dheN.Draga
200€
Emri:Jakup Boshnjaku
Adresa:rr. Murat Mehmeti
Shifra: 123659  Data:    Vendi:  Prishtinë
Emri:
Adresa:
Emri:Erza Hoxha
Adresa:Mati I
Emri:.
Adresa:rr. Bajram Kelmendi
70€
Shifra: 123641  Data:    Vendi:  Prishtinë
Emri:Doni
Adresa: