Shes kompjuterin PC IBM
197

Përmbajtja

Shes kompjuterin komplet me shtepiz, monitor, tastatur, mous. Kompjuteri eshte IBM 3.0 Ghz, 1GB RAM, 40 GB HDD, monitori eshte Samsung me mundesi te rregullimit sipas nevojes. Çmimi i shitjes per komplet eshte 55€