Ofroj pune
527

Përmbajtja

Natyra Dea shpall konkurs per plotesimin e vendeve te punes

1) Menaxher i shitjes
2) Agjent i shitjes ne marketa
3) Agjenit i shitjes ne barnatore
4) Vozites/Shofer

Kualifikimet dhe detyrat e kerkuara per keto pozita jane:

Menaxher i shitjes
• Planifikimi dhe zhvillimi i strategjive të shitjes,
• Informon dhe këshillon klientin në lidhje me shërbimiet,
• Shqyrton kërkesat dhe i ofertat,
• Negocion me klientintët potencial,
• Promovon shërbimet,
• Siguron ndërlidhjen në mes të klientit dhe kompanise

Kushtet e punës:
• Të posedojë aftësi ndërveprimi në biznes dhe shitje,
• Të shfaq njohuritë dhe përvojën në fushën e menaxhimit,
• Të jete i/e aftë të punoj në grup dhe punë individuale,
• Të ketë shkathtësi të mira komunikimi në të shkruar dhe verbal,
• Të jetë energjik, duke ofruar ide të reja në marëdhënie me klientin,
• Të posedoj aftësi të mira interpersonale,
• Të ketë patentë të kategorisë B,

Agjent i shitjes:
Detyrat dhe përgjegjësitë:
• Hulumtimi i tregut dhe gjetja e klientëve të ri
• Viziton klientët, promovon dhe shet produktet e kompanisë
• Përfaqeson denjësisht kompaninë tek klientët
• Bën prezantimin e ofertave

Kualifikimet:
• Përvoje pune në shitje
• Të posedoj aftësi udheheqëse dhe të jetë analist i mirë,
• Fleksibil dhe i përgatitur për tu adaptuar me ndrrimet eventuale në treg
• Aftësi të mira komunikuese
• Të ketë iniciative dhe aftësi të mira komunikimi
• Të ketë patentë të kategorisë B,

Vozites/Shofer:
Detyrat dhe pergjegjesite
• Dergimi i porosive ne marketa dhe barnatore
• Barazimi i pazarit ditor
Kualifikimet:
• Te jete i korrekt ne orar dhe te kete qasje bashkepunuese
• Aftësi të mira komunikuese
• Të ketë patentë të kategorisë B

ORARI I PUNES E HENE-E PREMTE
Inkurajohen te aplikojne vetem kandidatet qe plotesojne kushtet e mesiperme.
Te gjithe kandidatet e interesuar inkurajohen te dergojne CV e tyre ne email adresen [email protected] ne subjekt te shkruhet ne te cilen aplikoni
Konkursi mbetet i hapur deri me 10.02.2022

Adresa rruga Deshmoret e Gollakut lagjja Hajvali ne Prishtine.