Ofroj pune
441

Përmbajtja

Fabrika për përpunimin dhe prodhimin e mishit "Agro Fresh-MIM" me seli në Mazgit, komuna e Obiliqit, shpallë konkurs pune:

Pozita: Shitës Ambulantiv – Një (1) pozitë (për Regjionet Pejë, Gjakovë dhe Prizren)

VËREJTJE: Shkaku i vendndodhjes së Pikës Shpërndarëse të produkteve të fabrikës preferohet që kandidati mundësisht të jetë nga Gjakova.

Detyrat dhe përgjegjësitë:
- Identifikimi i mundësive të reja të shitjes.
- Grumbullimi i vazhdueshëm i informatave nga terreni dhe prezantimi i tyre tek stafi përgjegjës.
- Raportimi në baza ditore gjatë vizitave në terren.
- Të kuptuarit dhe përmbushja e objektivave të caktuara nga ana e kompanisë.
- Komunikimi i përditshëm me klientët për shitjen e produkteve.
- Krijimi dhe menaxhimi i Pikave të Shitjes.
- Krijimi dhe mbajtja e marrëdhënieve efektive dhe të vazhdueshme me klientët aktual dhe ata potencial.

Edukimi dhe aftësitë tjera:
- Eksperiencë në Shitje (preferohet kandidat me përvojë shitjeje në sektorin e mishit).
- Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe negociuese.
- Aftësi prezantuese.
- Aftësi raportuese.
- Fakulteti ekonomik përbën avantazh.
- Posedimi i Patent Shoferit, Kategoria B ose C.

Si të aplikoni:

CV-të dhe dokumentet tjera përcjellëse për aplikim, dërgoni në emailin: [email protected]
Në SUBJECT shënoni titullin e pozitës për të cilën aplikoni!