Ofroj pune
894

Përmbajtja

Fabrika për përpunimin dhe prodhimin e mishit "Agro Fresh-MIM" me seli në Mazgit, komuna e Obiliqit, shpallë konkurs pune:

Pozita: Shitës Ambulantiv (2 pozita)

Detyrat dhe përgjegjësitë:
• Identifikimi i mundësive të reja të shitjes.
• Grumbullimi i vazhdueshëm i informatave nga terreni dhe prezantimi i tyre tek Menaxheri i Shitjes.
• Raportimi në baza ditore gjatë vizitave në terren.
• Të kuptuarit dhe përmbushja e objektivave të caktuara nga ana e kompanisë.
• Komunikimi i përditshëm me klientët për shitjen e produkteve.
• Krijimi dhe menaxhimi i Pikave të Shitjes.
• Krijimi dhe mbajtja e marrëdhënieve efektive dhe të vazhdueshme me klientët aktual dhe ata potencial.

Edukimi dhe aftësitë tjera:
• Eksperienca në Shitje (konsiderohet përparësi).
• Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe negociuese.
• Aftësi prezantuese.
• Aftësi raportuese.
• Fakulteti ekonomik përbën avantazh.
• Posedimi i Patent Shoferit, Kategoria B dhe C.

Si të aplikoni:
CV-të dhe dokumentet tjera përcjellëse për aplikim, dërgoni në emailin: [email protected]
Në SUBJECT shënoni titullin e pozitës për të cilën aplikoni!
VËREJTJE: Vetëm kandidatët që plotësojnë kushtet e kërkuara do të përzgjidhen dhe do të ftohen për intervistim.

Adresa: rruga "Afrim Zhitija" pn, Mazgit-Kastriot.