Servis i çelsave
630

Përmbajtja

Bejm kopjimin e çelsave hapjen e dyerve te veturave te mbyllura hapjen e dyerve te banesave etj