Kerkoj pune
197

Përmbajtja

Kerkoj pune si Kalkulante/Faturiste, Ofrojmë shërbime të asistimit në regjistrim të faturave të shijtes,blerjes dhe shpenzimeve, Mbajtja e evidencës për regjistrat, Asistime dhe në punë tjera të kontabilitetit dhe menaxhimit,
Orari 07:00h / 09:00h ose nga 18:00h / 21:00h