Ofroj pune / zyrtar projekti
688

Përmbajtja
HANDIKOS shpallë konkurs për pozitën e zyrtarit të Projektit të BE-së “Avancimi i kapaciteteve për të drejtat e fëmijëve”, sipas Marrëveshjes së Grantit Nr. 2019/414-172.
Zyrtari i Projektit do të jetë përgjegjës për koordinimin e projektit dhe aktiviteteve/shërbimeve të tij, duke përfshirë monitorimin, vlerësimin dhe raportimin. Ajo/ai do të jetë urë-lidhëse ndërmjet menaxhmentit të HANDIKOS dhe SOS Fshatrave të Fëmijëve Kosovë, dhe do të sigurojë që fushëveprimi i projektit të jetë i qëndrueshëm, të raportohet rregullisht lidhur me progresin e projektit, dhe të sigurojë që aktivitetet do të realizohen sipas planit të miratuar. Përveç kësaj, Zyrtari i Projektit do të jetë përgjegjës për koordinimin e shërbimeve sociale që u ofrohen fëmijëve me aftësi të kufizuara nga ekipi i projektit, si dhe zbatimin e aktiviteteve me të cilat synohet të mbështetet roli i qendrave të rehabilitimit me bazë në komunitet në tërë Kosovën.

Afati i fundit për aplikim është data 23 shkurt 2020.

Të interesuarit duhet të aplikojnë në mënyrë elektronike, duke dërguar CV-në, një letër motivuese dhe dokumente të tjera referuese, në email adresën [email protected]

Në linkun e mëposhtëm mund t'i gjeni termat e referencës për këtë pozitë:
Addresa rruga Nekibe Kelmendi, lagjja Veternik ne Prishtinë
www.handi-kos.org