Ofroj pune per 4 shofer
1077

Përmbajtja

Prizren Commerce Group ofron pune per 4 vozites/shofera. Detyrat dhe përgjegjësitë / Të bën dërgesën e produkteve deri tek pikat, Zonat ku shoferët do të veprojnë përfshijnë të gjitha regjionet e Kosovës, andaj preferohet që aplikuesit të kenë njohuri të regjioneve, si dhe gjuhëve lokale. Personi duhet të jetë komunikues me klientët dhe të ketë aftësi llogaritjeje bazike, meqenëse pikat paguajnë në kesh. Të respektojë orarin e punës dhe të jetë fleksibil gjatë punës ekipore.
Nëse jeni të interesuar dhe mendoni se jeni kandidat që i plotësoni kushtet si më lartë, ju duhet të dërgoni CV në këtë email apliko@prizrencommerce.com. Prizren Commerce Group është gjithmonë në kërkim të kandidatëve që janë të përkushtuar dhe të motivuar për punë. Adresa Lubizhde p.n ne Prizren.