Kerkoj pune
215

Përmbajtja

Kerkoj pune si vozites/shofer posedoj patent shofer te katekoris B/C/D, kame pervoj pune 4 vjeçare.