Ofroj pune per një mësues/mësuese
404

Përmbajtja

Qendra e kurseve Magnet Corner, shpall konkurs për pranimin e një mësuesi/mësuese me kohë të plotë të gjuhës gjermane. Kushtet / Të ketë të mbaruar studimet e larta në Fakultetin e gjuhëve të huaja, dega gjermanisht, Të ketë përvojë të mëparshme në mësimdhënie, Të ketë përvojë në përkthim, Të ketë njohuri kompjuterike në programet si: Word, Excel, Power Point etj, Të ketë njohuri në internet dhe në përdorimin e rrjeteve sociale.
Ne i ofrojmë kushte të mira pune dhe pagë të kënaqshme CV dhe fotoja të dërgohet në emailin instituti.naimfrasheri@gmail.com info: 044509700. Adresa rruga Rrustem Statovci, nr25 te Parku i Qytetit ne Prishtine