Ofroj pune
245

Përmbajtja

Fabrika per prodhimin Uje Brezovice ofron pune per Zhvillues tregu / komercialist për programin e pijeve joalkoolike ujit. Kualifikimet e dëshiruara / Diplomë Universitare në Ekonomi minmumi shkolla e mesme / Preferohet zotërimi i gjuhës angleze dhe serbo/kroate / Preferohet njohuri në përdorimin e kompjuterit / Te paktën 1 vit përvojë pune / Aftesi komunikuese dhe aftesi pune në ekip / I aftë të punoj me vetiniciativë / Mosha deri 30 vjeç. Lusim të gjithë ata që janë të motivuar për punë të dërgojnë CV-të e tyre në adresen elektronike ujebrezovice@gmail.com. Për informata më të hollësishme mund të na kontaktoni në numrat e tel: 043222666. Vetëm kanditatet e përzgjedhur do të ftohen në intervistë. Adresa Shkabaj Orllovic ne Prishtine