Ofroj pune
223

Përmbajtja

Elektro Riparime shpall konkurs për plotësimin e vendit të punës, ndihmes shperndares. Nga kanditadët kërkohet. Përvoje ne fushë të ngjashme / Shkathtësi të shkëlqyera ndërpersonale / Te ketë paraqitje profesionale. Detyrat dhe angazhimi, ndihmes gjat punes ne terren si dhe shperndarjen e materialeve te fletushkav. Pagesa dhe orari me marrveshje. Të gjithë kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë CV-te e tyre se bashku me nje fotografi në email adres elektroriparime@gmail.com. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në rrethin e ngushtë do të kontakohen. Adresa Te Qafa ne Prishtine