Konkurs për Mësimdhënës/e të gjuhës Gjermane
445

Përmbajtja

Kompania gjermane ARTIGUM Management me përfaqësi në Prishtinë, shpallë. Konkurs për Mësimdhënës/e të gjuhës Gjermane. Titulli: Mësimdhënës/e për gjuhën Gjermane. Kontrata: Me afat te caktuar – 1 vjeçare me mundësi vazhdimi.
Orari: I plotë – 40 orë në javë, si dhe gjysme orari 20 orë në javë I përgjigjet: Menaxherit Rajonal Obligimet kryesore: Organizon dhe mban kurset e gjuhës gjermane sipas standardeve të kërkuara. Kualifikimet: Studimet Bachelor ose Master në Gjuhën Gjermane ose në ndonjë fushë të përafërt, por me dëshmi rreth njohjes së gjuhës gjermane në nivelin B2 ose C1.
Përvoja. Të ketë përvojë në organizimin dhe mbajtjen e kurseve të gjuhës gjermane. Aftësitë / Aftësi të theksuara organizative dhe komunikative. Aftësi të theksuara pedagogjike.
Dokumentet e kërkuara për aplikim / Biografia në gjuhën gjermane dhe në gjuhën shqipe. Kopjet e diplomave të edukimit të përfunduar dhe të nivelit të gjuhës. Kopjet e diplomave dhe dokumentet e tjera që tregojnë për kurse ose programe trajnuese/edukative të përfunduara. Referenca nga punëdhënësit paraprak.
Konkursi është i hapur deri më 26 Maj 2019, në ora 16:00. Aplikacionet dërgohen VETËM në adresën elektronike dhe CV-t tomorr.arifi@artigum.com. Kompania ARTIGUM është kompani stabile dhe ofron mjedis atraktiv për punë