Ofroj pune
308

Përmbajtja

” DARDANIA SECURITY “ sh.p.k
Shpalle konkurs për poziten:
ROJE SIGURIMI

Kriteret e kërkuar për poziten e lartëcekur është si më poshtë:
- Letërnjoftim valid (kopje)
- Diplomën e shkollës së mesme - (kopje - nese e posedoni)
- Vërtetimin nga Policia për verifikim të kaluarës kriminale (origjinale – jo me te vjeter se 4 muaj)
- Vërtetimin nga Gjykata që nuk jeni nën hetime (origjinale – jo me te vjeter se 4 muaj)
- Qertifikaten e Aftësisë së Veprimit- nga Qendra për Punë Sociale (origjinale – jo me te vjeter se 4 muaj)
- Certifikata Mjekësore për Punë (origjinale – jo me te vjeter se 4 muaj),
- Licencën e punës nga Ministria e Punëve të Brendshme MPB (kopje nësë I posedoni)
- Përvoja e punës në lëmin e sigurimit e preferuar (kopje nësë I posedoni)
- Mosha e preferuar prej 18 deri 64 vjet, i/e shendetshem dhe fizikisht i/e përgaditur mirë.
- Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit, raportimit dhe qasjes në punë;
- Të ketë aftësi për të punuar me ndërrime
- Fleksibilitet, gatishmëri për punë nën presion të mundshëm,

Kandidatët e interesuar duhet që personalisht të paraqiten në zyrën e Burimeve Njerzore ne adresen: Rr.Rexhep Krasniqi Kulla 5 Lok 7 . Kalabri-Emshir 10000 Prishtinë nga e Hëna deri ne te Premten (Diteve te Punës) prej ores 09:00 – 17:00, per informata shtese mundëni të na kontaktoni në Numrin: 049-877-778.