Blej çizme për ski
104

Përmbajtja

Blej çizmet për ski të përdorura, numra 32-33 dhe 37-38.