Ofroj pune
833

Përmbajtja

Fabrika per prodhimin e ujit BREZOVICA sh p k shpall konkurs per 5 vende te lira ne poziten

Agjent-e Shitjes Komercialist/e
Pergjegjesite kryesore

Prezentimi dhe shitja e produkteve te kompanise
Zbaton planin e parashikuar te shitjes
Analizon prezencen e produkteve ne treg
Percjell konkurrencen ne treg
Prezanton risite dhe qendrimet e kompanise
Realizon te gjitha komunikimet me kliente
Raporton ne baza ditore ne departamentin e shitjes
Te jete ne gjendje per te maksimizuar produktivitetin dhe efikasitetin si dhe arritjen e objektivave te caktuara te shitjes
Realizon detyra tjera sipas kerkeses se departamentit te shitjes

Kushtet e pergjithshme

Diplome e shkolles se mesme Fakulteti eshte perparesi
Te kete njohuri elementare kompjuterike si dhe i gatshem per tu aftesuar ne programet kompjuterike te aplikueshme ne kompani MS Word, Excel, Internet etj
Pervoje pune se paku nje vjet ne shitje
Te kete patente shoferin kategoria B
Aftesi te shkelqyeshme komunikimi
Aftesi te shkelqyera te shitjes dhe negocimit
Te jete ne gjendje te punoje ne menyre te pavarur apo ne grup
Te jete fleksibil dhe t'u pergjigjet pozitivisht ndryshimeve
Njohuria e gjuheve tjera eshte perparesi
Gatishmeri per pune nen kushte presioni dhe pune me orar fleksibiliteti

Procedura e Aplikimit

Kandidatet e interesuar mund të dergojn CV dhe dokumentet e tjera percjellese ne email ujebrezovice@gmail.com

Verejtje

Tek subjekti te CEKET POZITA per te cilen aplikoni ne te kunderten aplikacionet ku nuk eshte cekur pozita jane te pavlefshme.

Adresa: Shkabaj Prishtine