Ofroj pune
398

Përmbajtja

Kompania “BREZOVICË” SH.P.K., me seli në Prishtinë - është në
kërkim të njerëzve të ri, entuziastë dhe të motivuar për të
punuar në pozitat :

SHITËS AMBULANTIV – 5 POZITA

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E POZITËS – SHITES AMBULLANTIV

* Arritja e objektivave të përcaktuara,
* Vizita te rregullta të klientëve
* Prezantimi i produkteve të kompanisë,
* Përgjegjës për plotësimin e qëllimeve të përcaktuara dhe zhvillimin e marrëdhënieve me klientë,
* Përgjegjës për zhvillimin e komunikimit brenda ekipit,
* Detyrat e përcaktuara nga mbikqyrësi.

- KUALIFIKIMI DHE PERVOJA E KËRKUAR:

* Përgatitja minimum shkolla e mesme – përparësi shkollimi universitarë
* E domosdoshme përvojë pune në fushën e shitjes
* Aftësi komunikuese me klientë
* Efikas në punë ekipore
* Aftësi për punë nën presion
* Aftësi të mira negocimi dhe bashkëpunimi,
* Patente Shoferi – Kategoria “B”
- Aplikantet të cilët nuk permbushin kriteret e lartëcekura nuk do të konsiderohen.
Ju lutemi që në subject të emailit cekeni pozitën të cilën aplikoni
Për të aplikuar, ju lutemi dërgoni CV-në në emailin: ujebrezovice@gmail.com.
Adresa: Prishtine