Ofroj pune / Menaxher/e i/e Shitjes dhe Marketingut
260

Përmbajtja

Titulli i pozitës: Menaxher/e i/e Shitjes dhe Marketingut
Departamenti: Hoteli
Raporton te: Drejtori
Funksioni: Menaxheri/ja i/e Shitjes dhe Marketingut është një ambasador/e e hotelit dhe faktor kyç në prezentimin dhe promovimin sa më të mirë të hotelit te: kompanitë, bizneset, agjencionet, klientët, klientët potencial etj. Ky person është përgjegjës/e të arrijë kontrate për hotel, të tërheq kompanitë dhe klientët, dhe të reklamoj hotelin në forma dhe me mjete të ndryshme.
Përgjegjësitë dhe detyrat:
- Krijon dhe implementon një strategji marketingu dhe marrëdhëniesh publike
* Në mënyrë aktive ndjek klientët potencial
* Bisedon dhe bën marrëveshje me agjencionet turistike dhe kompanitë
* Identifikon tregjet e reja dhe mundësit për biznes, si dhe rrit shitjet
* Prezenton hotelin në evente dhe ekspozita të ndryshme
* Implementon të gjitha veprimet për shitje sipas planit të marketingut
* Punon ngushtë me Menaxherin e të ardhurave për tu siguruar që normat e negocimeve plotësojnë nevojat financiare të hotelit.
* Menaxhon, zhvillon, dhe mban marrëdhënie me palët e interesit kyç të brendshëm dhe të jashtëm
* Negocion marrëveshje dhe partneritete, dhe trajton ankesat apo kundërshtimet
* Bën kërkim të klientëve, vlerëson gjendjen e tregut dhe konkurrencën, dhe implementon ndërrime në planin e marketingut sipas nevojës.
* Menaxhon dhe shfrytëzon faqet e rezervimit, rrjetet sociale, dhe mjetet dhe teknikat tjera te marketingut
* Vlerëson cilat programe dhe promocione të implementohen
* Kordinon dhe sinkronizon të gjitha programet dhe kanalet e marketingut
* Përgatit raporte javore, mujore, dhe vjetore sipas kërkesës së drejtorit
- Performon detyra tjera në bazë të kërkesës së drejtorit

Njohuritë dhe aftësitë e kërkuara: - Bindës/e, i/e shkathët dhe mendjemprehtë
- Multifunksional/e dhe i/e aftë për të punuar në mënyrë efektive nën presion.
- Shpejtësi në vendimmarrje
- Pozitiv/e dhe motivues/e
- Aftësi të mira komunikimi dhe bashkëpunimi
- Njohje e mirë e Microsoft Office dhe kompjuterit në tërësi

Kualifikimet:
- Minimum 3 vite përvojë pune si menaxher/e i/e shitjes dhe marketingut.
- Përvojë pune në hotel apo zinxhir hoteli është e preferueshme.
- Diplomë bachelor ose master në ndonjërën nga këto drejtime: marketing, shitje, industri e hotelerisë, administrim biznesi apo ndonjë drejtim tjetër lidhur me këto.
- Gjuha angleze e domosdoshme; çfarëdo gjuhe tjetër shtesë është e dëshirueshme
- Çfarëdolloj trajnimi në këtë fushë është më se i dëshiruar

Rroga:E negociueshme
Adresa: Airoporti i Vjeter ne Sllatin.


tirana hostel