AWO- Nürnberg shpalle konkurs për angazhim me orar te plote dhe gjysme orari per Psikolog / e
145

Përmbajtja

AWO- Nürnberg shpalle konkurs për angazhim me orar te plote dhe gjysme orari per Psikolg/e

Kualifikimet dhe aftësitë e përgjithshme që kërkohen nga kandidatët:

- Te kenë te përfunduar së paku Univesitetin;
- Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit në Gjuhën Shqipe, Gjermane apo Angleze;
- Aftësi për të punuar në situata stresuese;
- Aftësi për të punuar i pavarur si dhe në punë ekipore në ambient dinamik.

Kandidatët e interesuar mund të lajmërohen çdo ditë pune prej orës 09.00 deri në 16:00 në zyrën Qendrore të AWO-së.
Adresa: Rr. Perandori Dioklician nr. 14, Kati II, 10000 Prishtinë, Tel./Fax.: 038/227 262 ose i dërgoni CV-të përmes
postës elektronike në E-mail adresën: nezirkolgeci@hotmail.com.
tirana hostel