Ofroj pune per 2 Asistente (f)
756

Përmbajtja

"GENERAL KONSULTING" Shpall konkursë për 2 Asistente (f)

- Kandidatet duhet të plotësojnë këto kushte:

* Aftësi të shkëlqyeshme të punës me shumë detyra në të njëjtën kohë,
të jetë energjike dhe të ketë iniciativë dhe kreativitet.
* Menaxhoj të gjitha proceset operative të zyres. Menaxhoj dhe motivon
stafin në arritjen e planeve dhe objektivave të caktuara.
* Aranzhim i mbledhjeve të punës dhe ngjarjeve.
* Raporton sipas kërkesës, në baza ditore, mujore etj.
* Aftësi të shkëlqyera komunikimi, fleksibilitet dhe punë e shkëlqyer në grup.
* Aftësi e punës me kompjuter, preferohet (Windows, Microsoft Office, Outlook).
* Aftësi të menagjimit të punës nën presion të kohës.
* Preferohet njohja e gjuhës Angleze (jo obligative).
* Te kete të mbaruar shkollën e mesme.
* Paga fikse 300€

- Kandidatet duhet ta dergojnë CV ne email zyrtar: general.konsulting@gmail.com
Ifo: 049 555 468
Adresa: Prishtine, Bregu i Diellit, Rruga: Hyzri Talla, nr 13