"Top School" Organizon kurse te Matematikes
572

Përmbajtja

"Top School" Organizon kurse te Matematikes

Për shkollë fillore nga klasa II-IX
Për shkollë të mesme nga klasa X-XII
Gjithashtu edhe për fakultete:
* Matematika -I
* Matematika -II
* Matematika per Fakultetet Ekonimike
* Matematika per Fakultet Fizike
* Matematika per Fakultet te Edukimit
* Matematika per Fakultet te Kimise
* Matematika per Fakultet te Bujqesise

Gjithashtu organizojmë kurse edhe për Fizikë dhe Kimi.

- KURSI PËR KANDIDATË ORGANIZOHET NË MËNYRE INDIVIDUALE DHE GRUPORE

Adresa: Lagjja Ulpiane ne Prishtine