Ofroj pune
2525

Përmbajtja

Pershkrimi i punes

Promoter/e

Detyrat

Te respektoj orarin e punes
Te keni sjellje te mire ne raport me qytetaret
Te respektoni kodin e veshjes.

Kualifikimet


Te kete njohuri te punes.
Te kete te kryer shkollen e mesme.
Te jete e gatshme te punoje ne grupe.
Te jet e gatshme per pune ekipore.
Te ket vetbesim ne punen e saj/ti
Te gjithë aplikantet duhet te jene te lirë nga çdo obligim .
Perparsi kanë ata që kanë përvoj pune në shitje.
Komunikimi ne gjuhen angleze eshte perparesi per aplikuesit.

Tjera

Te gjithe aplikuesit duhet te dergojne CV ne e-mail
Të gjitha CV tuaja do te verifikohen nga stafi yne .
Ne intervist do te ftohen vetem ata te cilet plotesojn keto kritere te punes .

Lokacion(et) e punës

Prishtinë - Kosovë