Ofroj pune / shitëse
1997

Përmbajtja

Salloni i nuseris "Linda" ofron punë për një shitëse me përvojë pune, orari dhe paga sipasë marveshjës.
Adresa: rruga UÇK Prishtinë (te kumuna e vjetër)