KONTRIBUTE DHE PENSIONE
722

Përmbajtja

ZVICËR
JU OFROJMË RIKTHIMIN E KONTRIBUTEVE NGA SIGURIMI SHOQËROR NË ZVICËR DHE KTHIMIN E KONTRIBUTEVE NGA PËRKUJDESJA PROFSIONALE SHTYLLA II
Keni një viti të plotë kontribute të derdhura në sigurimin shoqëror , pamvarësisht moshës,
Largoheni përfundimisht nga Zvicra,
Nuk merrni asnjë pension zviceran AHV/IV–AVS/AI.
Fëmijët deri në moshën 18 vjeç, nëse janë në shkollë deri në moshën 25 vjeç.
Në rast te vdejkjes , bashkëshorti (-tja) ose fëmijët tuaj mund të kërkojnë rikthimin e
kontributeve tuaja, AUSTRI
PENSION I PLEQËRISË 65 VJET
PENSION INVALIDITETI
PENSION PER TE VE
GJERMANI
PENSION I PLEQËRISË 65 VJET
PENSION INVALIDITETI
PENSION PER TE VE
KTHIMIN E KONTRIBUTEVE 65 VJET
JENI AFËR QË TI MUBSHNI 65 VJET, NE JU MUNDËSOJMË KËRKESËN PARAPRAKE
MOS HEZITONI NA KONTAKTONI : 044/305-866 (VIBER )