Ofroj pune per shofer/ Peje
1779

Përmbajtja

Kompania "GAP" shpall konkurs pune per Vozites (shofer) per rajonin e Pejes.
- Kandidatët e interesuar duhet ti plotësojnë këto kritere:
* Të posedojë patentë shofer (minimum 5 vite)
* Të jetë i' kujdesshëm në raport me klientët
* Të jetë korrekt dhe i'sjellshëm në vendin e punës.
* Të mbajë veturën e pastert.
* Të ketë vullnet për punë.
* Të jetë i gatshëm të punojë edhe pas orarit nëse është e nevojshme;
* Të jete i gatshëm të punoj në mënyrë ekipore;
* Mosha e preferuar e kandidatëve 28-35.
* Kandidati duhet të ceke gjate aplikimit ne detaje per regjionin qe njeh dhe pervojat e pozitave te puneve te mehershme.
* Dergimi i CV, duke perfshire te gjitha njohurite dhe pervojat ne punet e mehershme + nje foto ne emailin zyrtar.
email: besimkasumi@outlook.com Te gjitha aplikimet qe skane te perfshira informacionet e kerkuara nuk meren parasysh /zenelkasumi@hotmail.com/ontact@gep-poste.com/info@gep-poste.com

Tel: +377 45 666 102
Adresa: Zona Industriale / Prishtine.