Kerkoj pune
1336

Përmbajtja

Kerkoj pune si axhustator prefesional me te gjitha paisjet e saldimit po ashtu punoj edhe fasad strukturale
apo gjysemstrukturale me pergjegjesi absolute ne pune.