Ofroj pune
1693

Përmbajtja

Internacional Security Association sh.p.k

Kompania shpall konkurs per punetor te sigurimit fizik te cilet duhet ti plotesojne keto kushte:
Te jene te pajisur me licenc per sherbim themelor te sigurimit nga MPB Departamenti per Siguri.
punetor te cilet nuk kane licenca mund te konkurojne dhe te seleksionohen nga staffi i kompanise sone per pergaditjen e dokumentacionit te nevojshem per tu licencuar si :

1. 2 Fotografi
2. Dokument per kryerjen e shkolles fillore apo te mesme.
3. Vertetim per te kaluaren kriminale (nga Policia e Kosoves).
4. Vertetim nga gjykata deshmi se nuk jeni nen hetime.
5. Kopje leternjoftimi.
6. Qertifikaten per aftesi pune nga MPMS (Ministria e Punes dhe Mireqenies Sociale).
7. Qertifikate shendetsore.

Gjithashtu ne ofrojme edhe sherbimet e trajnimit dhe licencimit per punetor te sigurimit , te interesuar te punojne ne kompanine tone