Ofroj pune / Roje fizike
1590

Përmbajtja

“INTERNATIONAL SECURITY”Sh.p.k
Është Kompani private profesionale e cila ofron shërbime të sigurisë: Roje fizike, Monitorim të Sistemeve të Sigurisë (alarm & kamera), Instalim, Servisim dhe Mirëmbajtje te Sistemeve te Sigurisë.
“INTERNATIONAL SECURITY”Sh.p.k ofron mundësi afatgjate të punësimit, perspektivë për karrierë, avancim profesional dhe kushte të mira pune.


“INTERNATIONAL SECURITY”Sh.p.k:
shpal te lira:10 Pozita Roje te Sigurimit Fizik (Sigurim themelor)

Lokacioni: Prishtine, Lipjan, Fushë Kosovë

Ofrimi i punësimit: Punësim i menjëhershëm - përparsi kanë persona të licencuar për siguri fizike nga Ministria e Punëve të Brendëshme.

Kualifikimet dhe aftësitë e përgjithshme që kërkohen nga kandidatët:
- Te kenë te përfunduar shkollën e mesme
- Mos te kenë qenë të dënuar apo ndjekur penalisht;
- Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit, raportimit dhe qasjes në punë;
- Aftësi për të punuar në situata stresuese;
- Aftësi për të punuar i pavarur si dhe në punë ekipore në ambient dinamik.

Kandidatët e interesuar mund të lajmërohen çdo ditë pune prej orës 09:00-17:00 në zyrën Qendrore të kompanisë, adresa: Rr.”28 Nëntori”-Dardani, Prishtinë (qendra tregtare mbrapa postes kryesore), ose i dërgoni CV-të përmes postës elektronike në e-mail adresën:sigurimiinternacional@gmail.com
Afati për aplikim është i hapur deri më datën: 21/04/2017,

Per informata shtesë na kontaktoni:
038/555-006; 049/748-480; 049/748-483 dhe 044/148-901