Bëj dizajnim të produkteve te ndryshme dhe logo te bizneseve
1551

Përmbajtja

Jame sutdent dhe bëj dizajnim të ambalazheve të ç'do lloj produkti, ushqimor , logo kompanie apo diqka tjetër, çmimi sipas marrëveshje,