Shes pikturen "Koktell"
1405

Përmbajtja

Shes pikturen e punuar me rërë 0,04, ngjyrë tretëse, ngjitës guri, Punuar në pelhurë.
Punë dore, ( natyrale ).