Mësuese private për fëmije 6 deri në 17 vjecar
1673

Përmbajtja

Ofroj mësim plotësues për fëmijë ( Ofrohet shpjegim, monitorim gjatë detyrave dhe ndihmesë në cdo vështërsi që ata mund të hasin) në të gjitha lëndët nga kl. I – IV, V- IX duke u fokusuar më shumë në shkenca (matematikë, fizikë, kimi etj) dhe pëgatitje për tesitn e semimaturës.ndersa për kl. X- XII matematikë, fizikë , jam e diplomuar në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, kam përvojë 3 vjecare me nxënës të moshave të ndryshme te shkollës fillore dhe të mesme. Nr. Kontaktues viber: 049660349.